عکس/راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در استان ها – ۲

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور اقشار مختلف مردم، از جمله دانش آموزان و جمعی از مسئولان همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
عکس/راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در استان ها – ۲

التزام –

 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در زنجان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در زنجان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در زنجان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در زنجان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در زنجان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در زنجان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در زنجان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در زنجان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در زنجان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در زنجان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در زنجان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در مهرستان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در مهرستان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در مهرستان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در مهرستان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در مهرستان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در مهرستان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در مهرستان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در مهرستان
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در کرمانشاه
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در کرمانشاه
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در کرمانشاه
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در کرمانشاه
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در کرمانشاه
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در شهرضا
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در شهرضا
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در شهرضا
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در شهرضا
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در شهرضا
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در شهرضا
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در شهرضا
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در شهرضا
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در شهرضا
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در شهرضا
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در شهرضا
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در شهرضا
 • راهپیمایی استکبار ستیزی ۱۳ آبان در شهرضا

 

منبع : مهر

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2018 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.