Warning: apache_get_modules() has been disabled for security reasons in /home3/eltezamn/public_html/wp-content/plugins/hide-my-wp/classes/Tools.php on line 628

Warning: apache_get_modules() has been disabled for security reasons in /home3/eltezamn/public_html/wp-content/plugins/hide-my-wp/classes/Tools.php on line 628
برگزیدگان نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت و فتح خرمشهر معرفی شدند

برگزیدگان نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت و فتح خرمشهر معرفی شدند

التزام - با برگزاری مراسم اختتامیه در خرمشهر، برگزیدگان نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر در دو بخش خیابانی و صحنه ای معرفی شدند. مراسم اختتامییه نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر یکشنبه شب با حضور علی مراد خانی معاون وزیر ارشاد و برخی مسئولان در خرمشهر برگزار شد.این مراسم همزمان با میلاد حضرت مهدی (عج) و شب آزادسازی خرمشهر بر روی لندی گراو در کنار رودخانه بهمنشیر برگزار شد و آثار و نفرات برگزیده آن در بخش مشخص شدند. بخش خیابانیهیئت داوران بخش خیابانی متشکل از شهرام کرمی، فاتح بادپروا و سیروس همتی پس از مشاهده و ارزیابی آثار حاضر در این بخش آرای خود را اعلام کردند.در بخش موسیقی هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از «علی چناری» برای موسیقی نمایش خیابانی «گمشدگان» از کرمانشاه تقدیر کردند ولی جایزه این بخش شامل دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «محمود عیسی پور» برای موسیقی نمایش خیابانی «ماهی ها در آب نمی میرند» از دهلران تقدیم شد.
برگزیدگان نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت و فتح خرمشهر معرفی شدند

التزام – با برگزاری مراسم اختتامیه در خرمشهر، برگزیدگان نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر در دو بخش خیابانی و صحنه ای معرفی شدند.
مراسم اختتامییه نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر یکشنبه شب با حضور علی مراد خانی معاون وزیر ارشاد و برخی مسئولان در خرمشهر برگزار شد.
این مراسم همزمان با میلاد حضرت مهدی (عج) و شب آزادسازی خرمشهر بر روی لندی گراو در کنار رودخانه بهمنشیر برگزار شد و آثار و نفرات برگزیده آن در بخش مشخص شدند.

بخش خیابانی
هیئت داوران بخش خیابانی متشکل از شهرام کرمی، فاتح بادپروا و سیروس همتی پس از مشاهده و ارزیابی آثار حاضر در این بخش آرای خود را اعلام کردند.
در بخش موسیقی هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از «علی چناری» برای موسیقی نمایش خیابانی «گمشدگان» از کرمانشاه تقدیر کردند ولی جایزه این بخش شامل دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «محمود عیسی پور» برای موسیقی نمایش خیابانی «ماهی ها در آب نمی میرند» از دهلران تقدیم شد.

در بخش طراحی فضا، هیئت داوران در این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از «بهنام کاوه» برای طراحی فضای نمایش خیابانی «کوچ» از آبادان و «عبدالحسین جلیل نسب» برای نمایش خیابانی «پاسپورت خونی» از خرمشهرتقدیر کردند ولی جایزه این بخش شامل دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به «علی چناری» برای طراحی فضای نمایش خیابانی «گمشدگان» از کرمانشاه تقدیم شد.
در بخش بازیگری زن، هیئت داوران با تقدیر از حضور موثر و تاثیرگذار و با ارزش مادر بزرگوار، لوح تقدیر خود را با افتخار به خانم «فاطمه اصوانی» اهدا کرد.
در این بخش «حدیث گودرزی» برای بازی در نمایش خیابانی «خرمشهر پلاک ۶۱» از بروجردف «دلارام ترکی» برای بازی در نمایش خیابانی «رویای رویا» از اصفهان، «مرجان قاسمی» برای بازی در نمایش خیابانی «ماهی ها در آب نمی میرند» از دهلران، «سمیه مهری» و «ندا صادقیان» برای بازی در نمایش خیابانی «گمشدگان» از کرمانشاه و «مریم طرفی» برای بازی در نمایش خیابانی «پاسپورت خونی» از خرمشهر نامزد شده بودند.
هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر به «حدیث گودرزی» برای بازی در نمایش خیابانی «خرمشهر پلاک ۶۱» از بروجرد تقدیر کردند. جایزه سوم این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک تقدیم شد به «ندا صادقیان» برای بازی در نمایش خیابانی «گمشدگان» از کرمانشاه و «مریم طرفی» برای بازی در نمایش خیابانی «پاسپورت خونی» از خرمشهر. جایزه دوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک به «سمیه مهری» برای بازی در نمایش خیابانی «گمشدگان» از کرمانشاه و «مرجان قاسمی» برای بازی در نمایش خیابانی «ماهی ها در آب نمی میرند» از دهلران تقدیم شد. جایزه اول نیز شامل دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و جایزه نقدی تقدیم شد به خانم «دلارام ترکی» برای بازی در نمایش خیابانی «رویای رویا» از اصفهان.
در بخش بازیگری مرد نیز «بهنام کاوه» برای بازی در نمایش خیابانی «کوچ» از آبادان، «منوچهر بهارلویی» برای بازی در نمایش خیابانی «زیر پوست جنگ» از اهواز، «مالک آبسالان» برای بازی در نمایش خیابانی «ماهی ها در آب نمی میرند» از دهلران، «سعید ذبیحی» برای بازی در نمایش خیابانی «۱۷۵ ماهی به خاک افتاده» از کرمانشاه و «عبدالحسین جلیل نسب» و «شاهرخ سلیمانی» برای بازی در نمایش خیابانی «پاسپورت خونی» از خرمشهر نامزد شده بودند.
در این بخش جایزه سوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک تقدیم می شود به «مالک آبسالان» برای بازی در نمایش خیابانی «ماهی ها در آب نمی میرند» از دهلران و «منوچهر بهارلویی» برای بازی در نمایش خیابانی «زیر پوست جنگ» از اهواز. جایزه دوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی نیز به «بهنام کاوه» برای بازی در نمایش خیابانی «کوچ» از آبادان تقدیم شد و دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و جایزه نقدی نیز تقدیم شد به آقای «عبدالحسین جلیل نسب» برای بازی در نمایش خیابانی «پاسپورت خونی» از خرمشهر.
در بخش کارگردانی «بهنام کاوه» برای کارگردانی نمایش خیابانی «کوچ» از آبادان، «مسعود براهیمی» برای کارگردانی نمایش خیابانی «رویای رویا» از اصفهان، «مجید گراوندیان» برای کارگردانی نمایش خیابانی «زیر پوست جنگ» از اهواز «علی چناری» برای کارگردانی نمایش خیابانی «گمشدگان» از کرمانشاه و «عبدالحسین جلیل نسب» برای کارگردانی نمایش خیابانی «پاسپورت خونی» از خرمشهر نامزد شده بودند.
در این بخش جایزه سوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم شد به «عبدالحسین جلیل نسب» برای کارگردانی نمایش خیابانی «پاسپورت خونی» از خرمشهر. جایزه دوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به «بهنام کاوه» برای کارگردانی نمایش خیابانی «کوچ» از آبادان تقدیم شد و جایزه اول شامل دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به «علی چناری» برای کارگردانی نمایش خیابانی «گمشدگان» از کرمانشاه رسید.

بخش صحنه ایی
در بخش موسیقی جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به علی بدوی» برای موسیقی نمایش «جرده» تقدیم شد.
در بخش طراحی صحنه، جایزهسوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم شد به «عبدالله حلیات» برای طراحی صحنه نمایش «جرده». جایزهدوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم شد به «مهرداد کورش نیا» برای طراحی صحنه نمایش «قرار» و جایزهاول شامل دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و جایزه نقدی به «وحید لاری» برای طراحی صحنه نمایش «ایستادن بر فراز یک اتفاق» تقدیم شد.
در بخش بازیگری زن، هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از «فاطمه صیادی نیا» برای بازی در نمایش «ندیدن» و «مونا موسوی» برای بازی در نمایش «ایستادن بر فراز یک اتفاق» تقدیر کردند.
جایزه سوم این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک تقدیم شد به «حدیث گودرزی» برای بازی در نمایش «لیلا» و «سحرناز عباس زاده» برای بازی در نمایش «ایستادن بر فراز یک اتفاق». جایزه دوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک به «بهار کریم زاده» برای بازی در نمایش «تیک تاک» و «آزاده حیدرزاده» برای بازی در نمایش «قرار» تقدیم شد و جایزه اول شامل دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و جایزه نقدی به «آمنه پورحسینی» برای بازی در نمایش «جرده» رسید.
در بخش بازیگری مرد، هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از بازیگر خردسال «امیرحسین مدرسی» برای بازی در نمایش «قرار» تقدیر کردند. جایزه سوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک تقدیم به «احمد مسافری» برای بازی در نمایش «جرده» و «احمد عالمی پور» برای بازی در نمایش «قرار» تقدیم شد. جایزه دوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم شد به آقای «احمد زعفرانی» برای بازی در نمایش «قرار» و جایزه اول شامل دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و جایزه نقدی به «مسعود رحیم پور» برای بازی در نمایش «تیک تاک» رسید.
در بخش نمایشنامه نویسی، هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از «کامران شهلایی» برای نگارش نمایشنامه «ندیدن» تقدیر کردند.  جایزه سوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم شد به «علی موسویان» برای نگارش نمایشنامه «ایستادن بر فراز یک اتفاق»، جایزه دوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به «پژمان محراب پور» و «آمنه پورحسینی» برای نگارش نمایشنامه «جرده»  تقدیم شد و  جایزه اول شامل دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و جایزه نقدی به «مهرداد کورش نیا» برای نگارش نمایشنامه «قرار» رسید.
در بخش کارگردانی، جایزه سوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم شد به «روزبه اختری» برای کارگردانی نمایش «ایستادن بر فراز یک اتفاق». جایزه دوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به «عبدالله حلیات» برای کارگردانی نمایش «جرده» تقدیم شد و جایزه اول شامل دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به به آقای «محمد شاکری» برای کارگردانی نمایش «قرار» تقدیم شد.

خبرگزاری مهر

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2020 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.