تعابیری که در لغت نامه ها نیست!

التزام – مصطفی دورقی – معادل انگلیسی بعضی از تعابیر فارسی هستند که بندرت در  کتب  فرهنگ لغت و لغتنامه ها یافت میشوند:  Rolly polly    گردوقلقلی Humpty dumpty    کوتوله موتوله Higgldy piggldy    شلوغ پلوغ Hotch potch    قاطی پاطی   Willy nilly    خواه ناخواه Shilly shally    مشکوک Wishy washy    ابکی,شلکی […]
تعابیری که در لغت نامه ها نیست!

التزام – مصطفی دورقی – معادل انگلیسی بعضی از تعابیر فارسی هستند که بندرت در  کتب  فرهنگ لغت و لغتنامه ها یافت میشوند: 

Rolly polly    گردوقلقلی

Humpty dumpty    کوتوله موتوله

Higgldy piggldy    شلوغ پلوغ

Hotch potch    قاطی پاطی  

Willy nilly    خواه ناخواه

Shilly shally    مشکوک

Wishy washy    ابکی,شلکی

Rosy posy    گل منگلی

Pinky dinky    سرخ وپرخ

Lovey dovey    عشقی مشقی

Flip flap    شیریاخط انداختن

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.