شیرینی زندگی!

التزام - شیرینی زندگی   زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گورو زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان***برای دوست داشتن وقت لازم است،اما برای نفرتگاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است..***گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسانباید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد.***به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشداما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: "مگه کوری؟"***
شیرینی زندگی!

التزام – شیرینی زندگی

 

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور
و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان
***
برای دوست داشتن وقت لازم است،
اما برای نفرت
گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است..
***
گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان
باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد.
***
به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد
اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟”
***

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی،
بدان که زندگی می کنی …
***
هیچ انتظاری از کسی ندارم!
و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !
مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است
***
برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛
یکی در آسمان و یکی در قلب …
***
در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا
زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند
امـا آنچه خوب است همیشه زیباست …
***
هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛
وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،
چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟
***
هیچ انسانی دوست نداره بمیره !
اما همه آرزو میکنن برن به بهشت.
اما، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد …
***
اکثر انسانها حتی جسارت بخشیدن ودور ریختن لباس هایی که مدت هاست بدون استفاده در کمدهاشان آویخته شده را ندارند بعد ازآنها توقع داریم باورهای غلطی را که قرن هاست در ذهنشان زنجیر شده را براحتی کنار بگذارند و دور بریزند.جهل نرمترین بالشی ست که انسان میتواند سر خود را بگذارد و بخوابد.
“احمد کسروی”
***
ملتی که شادیهایشان را در ازای بهشت فروختند قابل احترام نیستند,قابل ترحمند.
“پائوکو کوئیلو”
***
وقتی میخواهید به گنجشکی غذا بدهید فرار میکند چرا که میداند آزادی باارزشتر از نان است.
“فریدون فرخزاد”
***
سریعترین راه برای عوض کردن شخصیت آدمها این است که به آنها بیش از حد توجه کنید.
“سقراط”
***
به نظر شما دنیا جای بهتری نبود اگه همه ی فرقه ها فکر نمیکردن که مستقیم به خدا وصل هستن؟؟
“وودی آلن”
***
نگذار زخمهایت تو را به کسی که نیستی تبدیل کند.
“پائولوکوئیلو”
***
اگر بتها را واژگون کرده باشی کاری نکرده ای,وقتی واقعا شهامت خواهی داشت که خوی بت پرستی را در درون خویش از میان برداشته باشی.آزادگی هرگز با معجزه از آسمان نصیب ما نمیشود.انسانها هر چه درک بیشتری داشته باشند رنج بیشتری میکشند.
“لیوناردو داوینچی”

 

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.