اصطلاحات معمول انگلیسی

EltezamNews – Mostafa Doraghi ۱٫Hang over/about پلک زدن ۲٫Hang down the head پکر شدن ۳٫Hang on someone آویزان کسی شدن ۴٫Hang on someone’s lips چشم به دهان کسی دوختن ۵٫Hard knot گره کور ۶٫Hard to please نازک نارنجی ۷٫Hard to deal with آدم ناتو ۸٫Hard up for money مشکلات مالی ۹٫Harp on one string پا […]
اصطلاحات معمول انگلیسی

EltezamNews – Mostafa Doraghi

۱٫Hang over/about
پلک زدن

۲٫Hang down the head
پکر شدن

۳٫Hang on someone

آویزان کسی شدن

۴٫Hang on someone’s lips
چشم به دهان کسی دوختن

۵٫Hard knot
گره کور

۶٫Hard to please
نازک نارنجی

۷٫Hard to deal with
آدم ناتو

۸٫Hard up for money
مشکلات مالی

۹٫Harp on one string
پا توی یک کفش کردن

۱۰٫Haste makes waste
عجله کار خرابی ببار می اورد

Good luck darlings

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.