و باز هم دستانی که بلند می شوند تا معلمی را کتک بزنند

التزام - فاخر مرمضی، روزنامه نگار و فرهنگی دشت آزادگانی معلمی که تازیانه ی بیرحمی های سیاستمدارن جاهل و ناآشنا به فرهنگ را می خورند اینک باید از دستانی سیلی بخورند که قرار است فداکاریهای معلم را مشق شبانه خود بنمایند. تا زمانی که نگاه به معلم از سوی اصحاب قدرت ترحمی باشد و تا زمانی که حقوق معلم را با هزار منت و ترحم  پرداخت می کنند و تا زمانی که گوشهای سمعک دار از شنیدن خواسته های به حق و قانونی فرهنگیان خوداری می کنند، اکثرما فرهنگیان شاهد این کتک ها خواهیم بود.
و باز هم دستانی که بلند می شوند تا معلمی را کتک بزنند

التزام – فاخر مرمضی، روزنامه نگار و فرهنگی دشت آزادگانی

معلمی که تازیانه ی بیرحمی های سیاستمدارن جاهل و ناآشنا به فرهنگ را می خورند اینک باید از دستانی سیلی بخورند که قرار است فداکاریهای معلم را مشق شبانه خود بنمایند. تا زمانی که نگاه به معلم از سوی اصحاب قدرت ترحمی باشد و تا زمانی که حقوق معلم را با هزار منت و ترحم  پرداخت می کنند و تا زمانی که گوشهای سمعک دار از شنیدن خواسته های به حق و قانونی فرهنگیان خوداری می کنند، اکثرما فرهنگیان شاهد این کتک ها خواهیم بود.

 این بی پولی است که معلم را به مسافرکشی کشاند. معلم مسافرکشی کرد اما نسل کشی نکرد. این معلم بود که برای اینکه با دانش آموزش همدرد شود، موهای خود را از ته کوتاه کرد تا تمسخرهای دیگران کوتاه شود…
حال همین معلم کتک میخورد و بازهم کتک می خورد اما عشق به کلاس و مداد را ا ز دست نمی دهد. او صادقانه بر تخته کلاس می نویسد: عزیزانم، فرزندانم، مرا کتک بزنید اما بی سواد نباشید. مرا کتک بزنید اما در برابر نمایندگان مجلسی که پدران شما را بیکار کردند ساکت نشوید. مرا کتک بزنید اما به استاندار هم بگویید که اینجا خوزستان است. مرا کتک بزنید اما در برابر کسانی که بی عدالتی می کنندساکت نشوید. منِ معلم کتک های شما دانش آموزان را تحمل می کنم اما از سکوتتان در برابر نابرابری ها اشک می ریزم …

* یادآوری می شود که پدیده اهانت و کتک کاری با معلمین استان رو به فزونی رفته و کتک زدن معلمانی در هوایزه و خرمشهر از آخرین مصدایق این مدعاست

 

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.