عبدالحسین المجیدماوی

  الشاعر الحاج عبدالحسین مقدم ابومرد ولد فی قریة العبودی التابعه لمدینه الفلاحیه ( شادگان ) فی عائله ثقافیه متدینه . اخذ الشاعر ابومرد الشعر بالوراثة کما اخذوه ابنائه و احفاده بالوراثه منه . بدء الشعر و هو فی سن الطفوله و نال شهره و مکانه عالیه فی ذلک الوقت فی الوسط الذی کان یعیش فیه و تمتع بإحترام خاص من اهالی قریه العبودی و خصوصن من قبل شیخهم المرحوم زایر مجید ابن المرحوم زایرعبود ابن المرحوم ذیاب شیخ عشایر الخنافره .
عبدالحسین المجیدماوی

 

الشاعر الحاج عبدالحسین مقدم ابومرد

ولد فی قریه العبودی التابعه لمدینه الفلاحیه ( شادگان ) فی عائله ثقافیه متدینه . اخذ الشاعر ابومرد الشعر بالوراثه کما اخذوه ابنائه و احفاده بالوراثه منه . بدء الشعر و هو فی سن الطفوله و نال شهره و مکانه عالیه فی ذلک الوقت فی الوسط الذی کان یعیش فیه و تمتع بإحترام خاص من اهالی قریه العبودی و خصوصن من قبل شیخهم المرحوم زایر مجید ابن المرحوم زایرعبود ابن المرحوم ذیاب شیخ عشایر الخنافره .

کان الشاعر مُجیداٌ للهوسه الشعبیه الهادفه و انعرف فیها و شاع صیته و مازال معروفا بالهوسه الچعباویه کما ابدع فیما بعد لها طورا خاصا ثم توجه الی الشعر الحسینی و لقد جاد فیها ایضا إجاده کافیه و الّف فی هذا المجال دیوانً اسماهُ ب « دمعه العینین » لم یُطبع بعد . اخذ کثیرٌ من الخطباء و اهل الوسط الفنی من اشعاره و اذاعوها و نالت لدی مستمعیهم و مشاهدیهم اعجاباً باهراً بحیث عرف الشاعر ابومرد بالشاعر عبدالحسین المجیدماوی . و هذه شمه من اشعاره نقدمها للقاری الکریم مع جزیل الشکر و الامتنان .

الرکبان :

اتعنیت یم دارهم لاکن صرت مجنون

صاحت علی لاتجی لمن هلی اینامون

گلتلهه لازم اجی و احچی ابرفیع الصوت

حبچ مرد چبدتی و راوای طعم الموت

گلتلی یا صاحبی خاف العذول ایفوت

و ایروح یخبر هلی و ابعشرتی ایحسون

گلتلهه هاذ الدرب ما بی رایح جای

گالتلی اهل الحسد و اهل النمیمه اهوای

سیّر علینه الضحی و ابحجه البّدای

أفرش و اسوی إگهوا و کلشی التریده ایهون …

الهوسات :

الساده انتم ضوه اعیونی الما اشوفلکم جدی

انتم اسباع ابارضنه و بالسمه اسهیل و جدی

او فرضنه اببحر تایه تاه بیمن یهتدی

بیکم یل ثابت لرکانه

***

اللیل اشلون انامه اللیل و شذکر من هلی و شنسه

اشمگل للدمع خایب بس تگلی العین ما بسّه

لحزنلک حزن یعگوب و ابچیلک بچی الخنسه

یبن العم یومک شل حالی

***

چعب یا مِردَم البندار کفّین و نِعِم یَهلی

مدیم ارباعکم للظیف حَلَّت و النجر یشلی

چَعَب ماگادوا ایشبون عاطف للفحل تدری

للملعب حایل خلّوهه

***

جدک الزوره اعتناهه و موبشه احضوف و جمع

الزوره گالوا سبع بیهه و گال چا شنهو السبع

یا حنش یوم الوصلّه و تشهد ابهای الربع

هزبر للهزبر شال ایده

***

چعب یا حمره السلطان چعب یا سیف المجرب

چعب عِزه و کرامه و جود و الهم لایج المنصب

چعب لو شدّت اعلی الخیل و فوگ اظهورهن ترکب

صبهه ایگش حتی البگماطه

ابوذیه :

شداوی یا جرح یصواب یا دای

و انه البیدی ترانی اگطعت یادای

هظیمه البیض صاحن علی یَدّی

اشصایر لو لگن شیبات بیه

***

ما من خل علی ماتام ینصاب

و سهمک فی ضمیر احشای ینصاب

حدّی اویاک لمن علی ینصاب

السدر و المای و الفاظ المنیه

***

ابقضیتی وین احصل شهم ینشار

و الک تنور حدر الضلع ینشار

حَدّی اویاک لمن علی ینشار

الچفن و اهلی و عمامی اتعول بیهه

***

الهوی صوبک خذانی منعتنی

و لا روحی ابودادک منعتنی

من دلاک بیه منعتنی

عله بخته الهداک و طحت بیهه

***

جزانه الوکت عن حَینه جزانه

و قطار الشوگ یا ناهی جزانه

انعم الله علیک من هذه جزانه

تمر مرت غرب هنوب بیهه

***

تدری اشکثر حبیتک وردتک

و بیدی اسگیتهه و کبرت وردتک

انته الچنت بچفوفی وردتک

شجاک اشغیّرک و اگطعت بیه

***

و حگ الشال سیف و طبر بلهام

من افعال الزمان اشردت بلهام

اخوی الما ویای اشترک بلهام

اترکه و دشِّته تحرم علیه

***

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2021 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.