العَجوزه / عبدالله دورقی

التزام: مِن تِجی ذیچ المرا الحُرمه الفَقیره اِدَگ دِگ الباب ابعَصاها و اِبأمَل بِلباب توگَف تِنتظر مِنهو الإجاها یالهه الشِیب اِبمَرارا
العَجوزه  /  عبدالله دورقی

التزام:

مِن تِجی ذیچ المرا الحُرمه الفَقیره

اِدَگ دِگ الباب ابعَصاها

و اِبأمَل بِلباب توگَف

تِنتظر مِنهو الإجاها

یالهه الشِیب اِبمَرارا

 

گَبُل موعِدهه و لِفاها

و حِنِه إبایده الوَکِت مِنهه گُفاها

و مِن یِحِل الباب واحد

اِتزَوِد اِبوَیهه دُعاها :

« یُمّا ما یِخفاک حالی

یُمّا حُرما اِبغیر والی

الله یِرحَم روُح اِبوک إل کِلوَکِت یِرحَم الفُقرا

انشالله یِرجَع الغایِب لَوَن عِندَک و ابأمَل گاعِد تِنِطرا

انشالله إمنَهل الحَمیه »

و تِنتُظر منی الهدیه

تاخِذ المقَسوم مِنّی و اِبتَأنی

إتلِفّه و اتضُمّه إبعَباها

و تِرِد و اتعاتِب وَکِتهه ال بَس سِباها

اتعاتِب إلموت اِلخِذه الناس و نِساها ..

اتعوفنی اِبعالَم اَفکاری اِلما شَخص حَسهه و دراها

مِشَت لاکِن ضَلَّت اِبعالَم خَیالی

باب فِکری

کِل ضَحی اِدِّگه اِبعَصاها

 

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2020 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.