جِسِر حالوب / عدنان جاری نژاد

التزام: علی جِسِر الفلاحیه گَعَد حالوب ضریر و ماله والی و عایش الوَحده . ما ذَل یبگه صامِد للأبَد حالوب ما ذاب و تغَیَّر یوم و اتبَده . ابعِزَة نَفِس و ابعَزمه تِغَلَّب عَلوکِت و الظیم و اتحَدّه .
جِسِر حالوب  /  عدنان جاری نژاد

التزام:

علی جِسِر الفلاحیه گَعَد حالوب

ضریر و ماله والی و عایش الوَحده .

ما ذَل یبگه صامِد للأبَد حالوب

ما ذاب و تغَیَّر یوم و اتبَده .

ابعِزَه نَفِس و ابعَزمه

تِغَلَّب عَلوکِت و الظیم و اتحَدّه .

 

مَلِک عایش النفسه و أبَد ما طَخ راس

و إهوا کلشی ماعِدّه .

إبچلمات الجَرح چِلماته تِعزِف نای

و تِبچی اجروحه و اتوِن اِبلَحِن تَعبان .

عَجیب اَلحان … !

یرتاح ابسمعهه و یطرِب الإنسان .

چان ایبیع مصاصات ، خِرخاشات للأطفال .

و مِن تِتعَده أُم و اولیدهه اویاهه و یِضِل یبچی

یِرِد حالوب و ایگلهه :

اشتریله نای / بَلکَت راد نابوله / اخاف ایرید مصاصه ..

و تالی ایصیح : یبچی عَله امّه ایرید خِرخاشه !

یبچی عله امّه ایرید مصاصه !

حالوب الصُبَح رمز الصَبُر ، تِنضرب بی امثال

رغم الفقر و الحرمان

أصبح دَرِس إلنه و عِبره للأجیال .

ریت اَرسِم اله ابوَسط البَلَد تِمثال .

وِدِّی یِنکِتِب بِسمه الجِسِر

و ایضل جِسِر حالوب .

و کلشی ینکتب عَنّه

و مایبگه اثر عنه مَهو مَکتوب .

گاعِد عَل جِسِر حالوب .

یضل یِعزِف النای ابچِلمَت اجروحه .

و یِلچِم حَتّه جَرح النای !

ما ذَل یبگه صامد للابد حالوب

گاعد عل جسر یا عینی یا حالوب

 

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2020 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.